Eqag
Eqag

Equipment & Adaptation
Voluntary Monitoring Group

|
[ ]
  English

Welcome

Eqag (Equipment and Adaptations Voluntary Monitoring Group) was setup to monitor the work done by Conwy County Borough Council Social Services Departments and the Denbighshire / Conwy Conwy / Gwynedd Health Authorities.

EqagThe social services special equipment loan store is based at Canolfan yr Orsedd Day Centre, Llandudno.

The store is operated by the Conwy Provider Services Department and accessed by the Health and Social Services O.T. staff, community nurses and physiotherapists.

 
[   ]
[ ]
  Welsh

Croeso

Sefydlwyd y grwp monitro offer ac addasiadau (EQAG) yn ystod 1999, i gynorthwyo a chyflenwi'r gwaith a wnaed gan adran y gwasanaethau cymdeithasol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac awdurdodau iechyd Sir Ddinbych/Conwy - Conwy/Gwynedd.

EqagLleolir storfa fenthyg offer arbenig y gwasanaethau cymdeithasol yng nghanolfan dydd Canolfan yr Orsedd, Llandudno.

Gweithredir y storfa gan ddarparwyr gwasanaethau Conwy ac fe'i ddefnyddir gan staff th. g., y gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, nyrsys cymunedol a ffisiotherapyddion.

 
[   ]

Disability Support Links : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

Eqag
2004-6 © EQAG : Equipment and Adaptation Voluntary Monitoring Group
Reg'd Charity no. 1080630 | Company Reg'd by Guarantee No. 5035414 | Web Designer North Wales
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!